40-DAAGSE GEDACHTENISDIENST
VOOR AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT

Mnimosino_40_Ignace_Peckstadt1Gent – Op de zaterdag van de overledenen, 18 juni 2016, vierde Zijne Eminentie Athenagoras van België in de H. Apostel Andreaskerk te Gent de gedachtenisdienst ter gelegenheid van de 40e dag na het overlijden van v. Ignace Peckstadt, zaliger gedachtenis.

Na het einde van de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd de gebruikelijke veertigdaagse gedachtenis dienst gevierd van Aartspriester Ignace Peckstadt, zaliger gedachtenis, vader naar het vlees van de Metropoliet van België.

De dienst verliep in een bijzondere, vrome sfeer, en werd voorgegaan door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, evenals Priestermonnik Theófilos van Pantocrator, die Hoofdsecretaris is van de Heilige Gemeenschap van de Athos, en Priestermonnik Grigórios van Xenofontos, die één van de vier leden is van de Heilige Epistasia (Bestuur) van de Athos.

Mnimosino_40_Ignace_Peckstadt2

Na het einde van de dienst bedankte Zijne Eminentie de Metropoliet van België Zijne Excellentie Bisschop Petros van Troas, hulpbisschop van het H. Aartsbisdom, en alle aanwezigen die gekomen waren om samen te bidden voor de rust van alle zielen op de zaterdag van alle overledenen en in het bijzonder Vader Ignace zaliger gedachtenis.

Hij bedankte in het bijzonder de buitenlandse gasten, Athonitische hiëromonniken, die van de Heilige Berg waren gekomen. Tot slot volgde er een receptie in de parochiezaal.

Mnimosino_40_Ignace_Peckstadt6 kopie

 

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: