m-maria

Deze namiddag, vrijdag 24 juni 2016, is in in de Heer ontslapen de Zeer Eerwaarde Moeder Maria, Abdis van het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. Het was alom bekend dat Moeder Maria sinds enkele jaren te kampen had met gezondheidsproblemen. De laatste maand ging haar gezondheidstoestand fors achteruit en ze wist heel goed dat ze zich, met de Zusters van het Klooster, moest voorbereiden voor haar overgang naar het eeuwig leven. Samen met een novice kon ze na Pasen ook nog afscheid nemen van haar geliefd moeder-klooster in de Peloponnesos. Heden heeft de Heer haar in vrede tot zich geroepen. Ze blijft weliswaar een voorspreekster voor haar klooster en voor de Orthodoxie in de Lage Landen. Maar ook wij bidden voor haar eeuwige zielenrust en opdat God haar de vergeving schenke van haar zonden.

Moeder Maria, geboren in Den Haag, was niet christelijk opgevoed, maar wel in een liefdevol gezin met respect voor alle mensen en met de liefde voor de natuur. Ze had evenwel interesse voor de grote levensvragen, en werd zo orthodox christen toen ze 18 was. Ze trad in het Orthodox Klooster in Den Haag, maar ging gauw op zoek naar meer orthodoxe traditie, eerst in Servië en vervolgens in Griekenland. Daar voelde ze zich gauw thuis. Ze vond er de levende traditie die door de eeuwen in de kloosters verder geleefd wordt. Het was goed voor haar daar min of meer een nieuwe start te maken. In dezelfde traditie, met een iets andere mentaliteit en gebruiken. Ze heeft er geleefd in de veronderstelling dat ze er haar leven lang zou blijven.

2007-parochieuitstap-asten-046

Uitstap met onze parochie naar het klooster van Asten (2007)

Niet zonder aarzelingen, na veel gebed en na heel veel overleg met geestelijke vaders en haar kloosterleiding, is ze na 13 jaar buitenland weer in Nederland beland. Eerst werd ze in 1986 gastvrij ontvangen door wijlen Archimandriet Pachom in het tuinhuisje van het klooster in St. Hubert, totdat ze in januari 1989 naar Asten kon verhuizen om daar een nieuw klooster te stichten. Het was Mgr. Panteleimon, de vroegere Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat), die haar in zijn Metropolia had ontvangen en op 8 september 1989 de stichting van het kleine kloostertje had gezegend.

DSC_0855De vijf zusters en de twee novicen die aan aan de deur van het klooster geklopt hebben, zijn van verschillende nationaliteiten. Hoe ze er terecht gekomen zijn, is niet alleen heel verschillend, maar ook een heel persoonlijke geschiedenis, die valt onder de privacy van iedere zuster, en daar wilt niemand verder op ingaan. Voor de communiteit is het wel bijzonder dát ze hier gekomen zijn uit verschillende landen. Dat betekent verschillende talen, heel verschillende achtergrond, cultuur, mentaliteit enz. Het is een hele uitdaging om zo samen een gemeenschap te vormen. Dit is alleen mogelijk wanneer het Evangelie de leiddraad is, wanneer men werkelijk het kloosterideaal hoog in ‘t vaandel heeft, wanneer men in alle nederigheid en dankbaarheid de weg volgt van de gezegende en geheiligde Traditie van het eeuwenoude kloosterleven. Gelukkig hebben de zusters veel banden met kloosters in Griekenland en Cyprus, in Engeland en Frankrijk, zodat ze een levende tak vormen van die grote orthodoxe kloosterboom. Zo leven ze het orthodoxe kloosterleven, zelfs in deze uithoek van de westerse geseculariseerde wereld, met de zegen en gebeden van verschillende geestelijke vaders, onder de bescherming van alle Heiligen: “Ik wil de Heer zegenen te allen tijde, altijd blijve zijn lof in mijn mond”.

DSC_3780Moeder Maria blijft in ieders geheugen een grote persoonlijkheid van de Orthodoxe Kerk in de Lage Landen. Haar belangstelling, inzet en uitstraling voor de orthodoxe aanwezigheid vin onze contreien is ontegensprekelijk heel belangrijk geweest. Ze heeft gezorgd dat zovele orthodoxe gelovigen een levendig contact konden hebben met een wezenlijk monastiek bestaan in Nederland en heeft veel tijd en energie gestoken in de vertaling en hervertaling van talrijke liturgische teksten.

In 2014 ontving haar Klooster het hoge bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, precies 25 jaar na de oprichting ervan.

DSC_0124

BEGRAFENIS MOEDER MARIA

De Begrafenisdienst zal gevierd worden op dinsdag 28 juni 2016, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Details over de Uitvaart van moeder Maria volgen op deze website. Nadien wordt ze begraven op het kerkhof van het Klooster.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras vraagt aan alle priester en diakens en alle gelovigen van het Aartsbisdom te willen bidden voor Moeder Maria.

m-maria

Haar gedachtenis zij eeuwig!

Eeuwige gedachtenis,

Moeder Maria! Eeuwige gedachtenis!

Rouwkaart: KLIK HIER

TER NAGEDACHTENIS AAN MOEDER MARIA

Interview met moeder Maria: KLIK HIER

Interview met Moeder Maria: Deel 1: “GODS WEGEN” : KLIK HIER

Interview met Moeder Maria: Deel 2: “HUIS VAN GEBED”: KLIK HIER

Interview met Moeder Maria: Deel 3: “IN GODS HANDEN”: KLIK HIER

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: