14mei_Papous-79

UITVAART VAN VADER IGNACE PECKSTADT
AARTSPRIESTER EN ERE-ADVOCAAT

Uitvaart_Ignace_Peckstadt114.05.2016 – Gent – Op zaterdag 14 mei 2016 had in Gent de uitvaartplechtigheid plaats van de vorige week overleden orthodoxe Aartspriester Ignace Peckstadt. Ignace Peckstadt was een eminente ere-advocaat van de Balie van Gent en pionier van de Orthodoxe Kerk in Vlaanderen. Hij was 89 jaar.

Uitvaart geleid door zijn zoon metropoliet

De uitvaartplechtigheid werd geleid door zijn eigen zoon, Metropoliet Athenagoras, die aan het hoofd staat van de Orthodoxe Kerk in België, bijgestaan door tal van orthodoxe priesters uit diverse Europese landen.

Orthodoxe vertegenwoordigers

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos, primus inter pares van de Orthodoxe Kerk wereldwijd, liet zich vertegenwoordigen door Bisschop Ireneos van Rhegion (Frankrijk). Er waren ook bisschoppen van het Patriarchaat van Georgië en van de Kerken van Cyprus en Griekenland, en priesters van de Patriarchaten van Moskou en Roemenië. De Griekse staat was vertegenwoordigd door drie ambassadeurs en de generaal bij de NAVO.

Vertegenwoordigers van alle christelijke Kerken

Op de begrafenis waren ook vertegenwoordigers van alle erkende christelijke Kerken van ons land, waaronder Mgr. Luc Van Looy, Bisschop van Gent, en monniken van het Monasterium van Chevetogne.

Ingetogen uitvaart

Eerst werd een Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Andreas in Gent, die door Ignace Peckstadt werd gesticht en 40 jaar lang werd geleid. Er volgde een processie naar de Begijnhofkerk Sint-Elisabeth (nabij het Rabot), waarbij de kist van Aartspriester Ignace Peckstadt door zes priesters de kerk werd binnen gedragen.

14mei_Papous-63

14mei_Papous-72

Verdiensten

Metropoliet Athenagoras beklemtoonde dat de “kenmerkende verdiensten van Vader Ignace te situeren zijn in de inplanting van de Orthodoxie in Vlaanderen, de talrijke voordrachten die hij hield in de meerderheid van onze gemeenten en steden, alsook zijn overtuigde medewerking aan het ideaal van de eenheid van de christenen!” Hij had tevens bijgedragen tot de officiële erkenning van de Orthodoxe Kerk in ons land.

Een groot advocaat

Door zijn confraters werd hij gezien als “een groot advocaat, omdat hij vooral opkwam voor de minder bedeelden, voor de bedrukten, wat voor een advocaat wel belangrijk is”. Professioneel bleef hij nooit de middelmaat. Als waardig en gewetensvol advocaat behartigde hij op onvermoeibare wijze vaak moeilijke en delicate zaken. In zijn streven naar gerechtigheid gaf hij zich nooit vlug gewonnen. Overtuigd in zijn pleidooi dwong hij de waardering van de magistratuur af.

Brief van de Oecumenische Patriarch

Tijdens de uitvaart werd ook een patriarchale brief voorgelezen, waarin de Oecumenische Patriarch Bartholomeos zegt met droefheid vernomen te hebben dat Aartspriester Ignace Peckstadt overleden is en met vurigheid bidt dat deze goede herder bij zijn Vader opgenomen wordt. “Wij bidden, zoals onze Kerk het ons voordraagt, voor de rust van zijn ziel in de tenten van de rechtvaardigen en op de plaats van de levenden, maar ook voor u, zijn uitverkoren familie, opdat uw droefheid troost moge vinden in de hoop op onze gemeenschappelijke Verrijzenis en op onze ontmoeting in het licht van het gelaat van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus”.

Scout in hart en nieren

Een delegatie van de Eeklose scoutsgroep Baden-Powell was ook present en herinnerde aan het grootse scoutsengagement van Ignace Peckstadt. Hij had inderdaad twee scoutsgroepen opgericht: deze van Langerbrugge en de Baden-Powell-groep van Eeklo. Ignace Peckstadt was tevens jarenlang districtscommissaris en gouwvoorzitter van de scoutsbeweging.

Gehuwd priester

Op 2 mei 2016 vierde hij met zijn echtgenote Marie-Thérèse Janssens de 63e huwelijksverjaardag. Hij was de vader van vier kinderen, grootvader van tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Naast zijn zoon aartsbisschop, zijn eveneens de andere zoon (Bernard Peckstadt) en een schoonzoon (Dominique Verbeke) orthodox priester.

Foto’s: © Grégoire Verbeke

14mei_Papous-79

14mei_Papous-82

14mei_Papous-119

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: