1917515_527150844133461_7965429538411301241_n

26-03-2016 Brugge -Burg: Naar aanleiding van de vreselijke gebeurtenissen in Brussel, nodigen HART Boven HARD Brugge en Vormingplus regio Brugge alle Bruggelingen uit voor een Stille Wake.

12439107_528159030699309_6193134673268668692_nEen stille wake, zonder politieke symbolen, zonder grote speeches. Om de slachtoffers te herdenken en te tonen dat democratie, solidariteit en eendracht sterker zijn dan haat of extremisme.

Er zullen vertegenwoordigers zijn van vele verschillende geloofsgemeenschappen in Brugge: katholieken, vrijzinnigen, moslims, orthodoxen… Verenigd in het afwijzen van haat, onverdraagzaamheid en extremisme, verenigd rond onze democratie.

De organisatoren roepen alle burgers en democratische krachten op om de ideologische en levensbeschouwelijke verschillen te overstijgen en samen een boodschap van solidariteit, democratie en vastberadenheid uit te dragen.

Breng je stoepkrijt en kaarsjes mee.

Verslag van de Stille wake
Zaterdag 26 maart, om 16u00, op de Burg, Brugge

12717896_528158687366010_5498504140635567541_n

We zijn hier samen om de slachtoffers van de aanslagen in Brussel te eren en te herdenken. We leven mee met de families van de slachtoffers. We hopen dat de gewonden snel de draad van hun leven weer kunnen oppikken. We rekenen erop dat de politie en de staatsveiligheid vroeg of laat alle daders zal te pakken krijgen en voor het gerecht zal brengen. Geen enkele dader zal zijn straf ontlopen.

We zijn hier samen in een stille wake, zonder politieke symbolen, zonder toespraken.
Bruggelingen van allerlei politieke overtuiging, geloof of afkomst verenigen zich met een duidelijke boodschap: stop de haat, wij zijn niet bang, wij laten ons niet verdelen.

Vooraan, zij aan zij, staan vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Brugge: katholieken, vrijzinnigen, moslims, orthodoxen.
Verenigd in het afwijzen van haat, onverdraagzaamheid en extremisme.
Verenigd rond onze democratie, de rechtsstaat, het respect voor de mening van een ander.

Dit verbindt ons, over alle ideologische en levensbeschouwelijke verschillen heen:
de vastberadenheid om de waarden waarop onze samenleving gebouwd is te verdedigen.

We roepen op om alert, verstandig en vastberaden te zijn. We vragen dat de Belgische overheid goed nadenkt over wat onze rol was en moet zijn in de conflictgebieden van de wereld. Ook hier voelen we de gevolgen van ondoordacht en eenzijdig militair optreden in Irak of Libië. Laat ons de wapenhandel met de regio stoppen, hard werken aan diplomatieke oplossing voor de conflicten in Syrie, Libie en Palestina/Israel, en niet treuzelen met het leveren van humanitaire hulp waar die nodig is.

1915680_528158940699318_8153151377088671822_nWe vragen alle burgers en politici om geen enkele groep in onze samenleving met de vinger te wijzen. De aanslagen zijn niet de schuld van “de vluchtelingen” of “de moslims”.
Vergis je niet van vijand. Blinde terreur treft iedereen. Vastberaden repressie moet samengaan met even vastberaden preventie. De criminelen die de aanslagen pleegden willen ons verdelen: wie bewust of onbewust aanstuurt op verdeeldheid speelt hun heilloze spel mee. Onze vijand is elkeen die de democratie en het respect voor de mening van een ander afwijst en zijn toevlucht neemt tot blind geweld tegen onschuldige mensen.

Het leuke was dat er ook toeristen spontaan mee kwamen bezinnen. Eendracht maakt macht. Geen enkele terrorist zal dat kapot krijgen, op voorwaarde dat we niet toegeven aan angst voor elkaar en dat we samenleven. Peace…

12670881_528158780699334_7502036431403373151_n

Bedankt voor jullie komst naar de Burg. Deze foto (bedankt, onbekende fotograaf) vat jullie boodschap mooi samen: niet in onze naam, niet in Gods naam! Met van rechts naar links Anne-Flor Vanmeenen (vrijzinnigheid), schepen Dirk de Fauw, Bernard Peckstadt (priester en rector van de Orthodoxe parochie te Brugge), Jan Tilleman (deken van de stad Brugge), burgemeester Renaat Landuyt, Aziz Karim Rajput van de Brugse moskee.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: