Op vrijdag 22 januari 2016 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Heilig Hartkerk te Knokke-Heist.

Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.

DSC_0034Dit jaar waren we te gast in de Heilig Hartkerk en was het de Orthodoxe Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit Letland. Dit jaar heeft men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het thema werd uitvoerig besproken door Vader Bernard Peckstadt tijdens zijn homilie.

Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (beide van de Federatie Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk), en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk).

Het openingswoord als ook het evangelie en de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Aartspriester Bernard Peckstadt. De eerste lezing uit de profetie van Jesaja werd gelezen door Monique vanuit de katholieke kerk en tweede lezing werd gezongen door Nicolas Peckstadt van de Orthodoxe kerk.

DSC_0036

De gezangen werden verzorgd o.l.v.  E.H. Priester Willy Snauwaert

De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door de verschillende voorgangers voorgelezen. Vermits het aan de orthodoxe kerk was om deze viering voor te bereiden werd er ook door hen geopteerd om een typische heel oude Byzantijnse hymne te zingen in het Grieks namelijk Phos Ilaron wat in het nederlands vertaald betekent Vriendelijk licht. Deze hymne werd daar gebracht door Vader Bernard Peckstadt samen met zijn twee zonen Nicolas en Baptiste.

DSC_0024

Vader Bernard met zijn twee zonen Nicolas en Baptiste zingen samen Phos Ilaron (Vriendelijk licht)

Verder werd de oecumenische viering muzikaal begeleid door de pianist Koen Pauly van de Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert. Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

DSC_0042

Van links naar rechts Father Stephen Murray, Priester Willy Snauwaert, Priester Pradip Smagge, Dominee Alexander Eberson en Vader Bernard Peckstadt

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: