Z.A. Oecumenische Patriarch Bartholomeos I op Bezoek in België.

 Onze Oecumenisch Patriarch Bartholomeos I van Constantinopel, die omwille van zijn inzet voor het milieu de bijnaam ‘de groene patriarch’ draagt, bracht van 29 januari tot 1 februari 2015 een officieel bezoek aan ons land.

DSC_9419

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in gesprek met Bisschop Jozef De Kesel van Brugge

Hij werd er door de Katholieke Universiteit van Leuven uitgenodigd voor een lezing. Het daaropvolgend weekend bezocht hij ook de orthodoxe christenen in de Benelux. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos werd op 29 februari 1940 in Turkije geboren en volgde een priesteropleiding in Halki. Hij doctoreerde op het einde van de jaren 1960 aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome. Sinds 1991 is hij Patriarch van Constantinopel.

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos werd tijdens zijn verblijf in de Benelux vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Zijne Eminentie Metropoliet Kleopas van Zweden en geheel Scandinavië, Groot Aartsdiaken Andreas, de heer Petros Bazgarlo en de heer Nikolaos Manginas, fotograaf.

Patriarch Bartholomeos I gaf op donderdagavond om 20.30 uur een publieke lezing in de Promotiezaal van de KU Leuven in de Naamsestraat. De uiteenzetting werd vanaf 19.30 uur voorafgegaan door een inleiding door rector Rik Torfs en een lezing over Ruusbroec door Johan Bonny, rooms-katholiek bisschop van Antwerpen en binnen de rooms-katholieke bisschoppenconferentie referent oecumene.

DSC_9544
Zaterdagmorgen 31 januari 2015 nam de orthodoxe kerkleider in Leuven deel aan een oecumenisch colloquium dat georganiseerd werd door het Centrum voor Oecumenisch Onderzoek van de KU Leuven en het Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus in Brussel over ‘De Orthodoxe Kerk en het Tweede Vaticaans Concilie’.

 Zondagmorgen ging hij vanop de troon voor in de Goddelijke Liturgie in de orthodoxe kathedraal van Brussel. Zondagavond leidde hij vanop de troon een vesperdienst in de orthodoxe kathedraal van Luxemburg. Maandagmorgen ontmoette hij tot slot groothertog Henri van Luxemburg.

DSC_2420

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos tijdens de Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel

Patriarch Bartholomeos roept op tot verdediging van de Godsdienst- en Gewetensvrijheid.

DSC_1705

De Oecumenisch Patriarch Bartholomeos I, die aan het hoofd staat van de orthodoxe kerk, heeft op de eerste dag van zijn bezoek aan ons land geweldpleging in naam van religieus fanatisme krachtig veroordeeld. Hij deed voorts zijn naam als “groene patriarch” alle eer aan door respect te vragen “voor de natuur zoals God die geschapen heeft”.

 “We kunnen in geen enkele situatie etnische zuivering rechtvaardigen en moeten onmiddellijk reageren op gedwongen migraties van vluchtelingen en verhuis van populaties. We moeten degenen veroordelen die families uiteenrukken in naam van een bedrieglijk nationalisme en religieus fanatisme.

 God overtuigt en dwingt niet. Het geweld is hem vreemd. Als we zwijgen over het discrimineren van anderen, ontkennen we het beeld van God in hen”, aldus de patriarch die voorts pleitte voor een versterking van de interreligieuze dialoog, niet alleen tussen de Abrahamitische religies maar ook “tussen allen van goede wil”.

 De patriarch wees er voorts op dat de aarde een goddelijke gift is, en geenszins onze eigendom. “De aarde is ons gegeven om er te leven in harmonie met de omgeving en in gemeenschap met anderen. We moeten deze creatie omarmen met dankbaarheid en elke poging om hem zich toe te eigenen of te exploiteren achterwege laten. Wij dienen met mate en soberheid gebruik te maken van zijn bronnen en er met liefde en nederigheid zorg voor te dragen zoals God dat wou op het moment dat hij deze creëerde”, aldus de patriarch.

DSC_9617 kopie

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en de rector Rik Torfs van de universiteit KU Leuven

Patriarch Bartholomeos I Ontvangen door Koning Filip en Minister Reynders

Oecumenisch Patriarch Bartholomeos van Constantinopel werd vrijdagmorgen 30 januari ontvangen door koning Filip op het koninklijk paleis van Laken. Daarna bracht de Oecumenische Patriarch nog een bezoek aan Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

DSC_9802 kopie

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontvangen door Koning Filip van België

Patriarch Batholomeos te gast bij de Rooms -Katholieke Bisschoppenconferentie

De Oecumenische Patriarch van Constantinopel heeft vervolgens een bezoek gebracht aan het Interdiocesaan Centrum (IC) in de Guimardstraat in Brussel, waar de zetel van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie van België is gevestigd. Hij werd er hartelijk welkom geheten door Mgr. Herman Cosijns, de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie.

Patriarch Bartholomeos I was vergezeld door een uitgebreide orthodoxe delegatie, aangevoerd door Metropoliet Athenagoras, die de orthodoxe Kerk in ons land vertegenwoordigt. De patriarch dankte voor de hartelijke ontvangst en overhandigde, als symbool van de uitstekende relaties met de rooms-katholieke Kerk in ons land, een zilveren borstkruis aan Mgr. André-Joseph Léonard, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de bisschoppenconferentie. Op de bisschoppen van Doornik en Luik en de hulpbisschoppen voor Brussel en Waals-Brabant na, die zich hadden laten verontschuldigen, waren alle Belgische bisschoppen aanwezig.

DSC_0609

Z.A. de Oecumenische Patriarch Batholomeos te gast bij de Rooms -Katholieke Bisschoppenconferentie

Tijdens de lunch hielden Mgr. Johan Bonny en Metropoliet Athenagoras een toespraak. De bisschop van Antwerpen en referent voor oecumene had het over de relatie tussen de rooms-katholieke Kerk en de orthodoxe Kerken in ons land. De orthodoxe aartsbisschop sprak over de uitdagingen en mogelijkheden om getuigenis af te leggen van de christelijke boodschap in een geseculariseerde wereld. Mgr. Léonard bedacht Bartholomeos I op zijn beurt met een cadeau: een kunstboek over de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal, die de oecumenische patriarch vanochtend onder leiding van een gids had bezocht.

DSC_1343

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en Bisschop Johan Bonny van Antwerpen

Eind november dit jaar brengt een delegatie van de bisschoppenconferentie een bezoek aan de Phanar, het hoofdkwartier van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel in Istanbul. Na de lunch vond in het Interdiocesaan Centrum nog een persmoment plaats, waarop Bartholemeos I kort het woord voerde.

Hij onderstreepte de noodzaak van een gemeenschappelijk engagement van de katholieke en orthodoxe Kerk bij de verkondiging van de Blijde Boodschap in een wereld die vandaag meer dan ooit behoefte heeft aan zingeving, eenheid en solidariteit. Hij verwees naar de bijzonder precaire situatie van de christenen in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Syrië en Irak. En hij herinnerde ook aan de uitstekende en hartelijke contacten die hij onderhoudt met paus Franciscus.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: