Gent – Vrijdag 24 oktober 2014 werden de nieuwe mozaïeken die de buitenzijde zullen sieren van de Heilige Apostel Andreaskerk te Gent, ingewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras.

DSC_2233-1Na de Bisschoppelijke Vespers, voorgegaan door Zijne Eminentie de Metropoliet, in aanwezigheid van priesters en diakens van het Aartsbisdom, verklaarde Zijne Eminentie dat in een tijd waarin de wereld leeft alsof er geen God is, het heel betekenisvol is dat wij, orthodoxe christenen, getuigen van Zijn aanwezigheid.

DSC_0058

Dienst van de kleine waterwijding door Z.E. Metropoliet Athenagoras van België

Om die reden was het de beslissing heel juist om door monialen van het klooster in Maldon, Essex vervaardigde mozaïeken van de Twaalf Apostelen te plaatsen, die leerlingen van Christus waren en Zijn boodschap naar de einden der aarde brachten. Tevens herinnerde hij aan de betekenis van de iconografie in de orthodoxe traditie en eredienst. Daarna nam v. Dominique Verbeke het woord, de rector van de kerk, die zelf ook verwees naar het belang van de orthodoxe iconografie.

De dienst werd ook bijgewoond door geestelijken die de rooms-katholieke, protestantse en anglicaanse Kerk vertegenwoordigden. Onze orthodoxe parochies van Brugge en Oostende werden vertegenwoordigd door Aartspriester Bernard Peckstadt, Oikonomos Bart D’Huyvetter en Diaken Leonid D’Hoe samen met  heel wat parochianen van Oostende en Brugge.DSC_0065

Vervolgens werd aan alle aanwezigen een receptie aangeboden in het parochiecentrum.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: