4 oktober 2014  Doornik –  Met veel luister en de nodige plechtigheid heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België een eerste Goddelijke Liturgie gevierd in de kerk van de Heilige Fokas in Doornik. Deze kerk werd ten aller tijden ter beschikking gesteld van de orthodoxe parochie van Doornik, parochie die zowat tien jaar geleden opgericht werd onder impuls van Metropoliet Panteleimon en al die jaren bediend werd door de priester van de Parochie van de Heilige Nektarios in Mons.

DSC_1707Eerst vierde Metropoliet Athenagoras de waterwijding en zegende de kerk in. Vervolgens ging hij voor in de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met 7 priesters en twee diakens. Een viertal priesters kwam zich eveneens verenigen in gebed. De gezangen werden verzorgd door het koor van de Parochie van de Heilige Anargyren in Peronnes-les-Binches. Men zong er in het Frans en het Grieks, terwijl de celebranten meerdere talen aanwenden.

In zijn toespraak zei Metropoliet Athenagoras hoezeer hij aangedaan is omwille van deze Liturgie. Hij was immers zelf meer dan tien jaar Bisschop van Sinope en dus een opvolger van de Heilige Fokas, en is vanuit deze positie zich gaan interesseren in het leven van de Heilige Fokas en is er voortaan spiritueel mee verbonden. De Heilige Fokas leefde rond het jaar 100 en is een martelaar van de primitieve Kerk en de patroonheilige van de tuiniers en de zeevaarders. Zijn leven werd rond het jaar 400 beschreven door de Heilige Asterius van Amaseia. Fokas werd bisschop van zijn geboortestad Sinope. “Misschien is deze kerk de eerste in de Orthodoxe Diaspora toegewijd aan de Heilige Fokas. Maar in Constantinopel is er ongetwijfeld een kerk toegewijd aan de heilige, in de Ortakoy-wijk, nabij de Bosporus”.

DSC_1718

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België

Voortaan wordt de Parochie bediend door Priester Dimitrios Santamouris, die als Kretenzer geboren en getogen is in België en bijgevolg de Franse taal goed machtig is. Tot de Parochie behoren immers gelovigen van diverse afkomst, vandaar de nood om de liturgische diensten vooral in het Frans te vieren.

Op het einde van de Liturgie kwam de Rooms-katholieke Bisschop van Dornik even langs, Mgr Guy Harpigny, om de Parochie een woord van steun en sympathie toe te spreken. Het is dank zij Mgr Harpigny dat de kerk overgedragen wordt aan de Metropolia van België. Dit is niet de eerste keer dat in België een orthodox gemeenschap een kerkgebouw ter beschikking krijgt van de Rooms-Katholieke Kerk. Dit is mogelijk dank zij de goede contacten die de Metropolia onderhoudt met de Rooms-Katholieke Kerk en haar bisschoppen.

In Luxemburg kreeg de Metropolia zelfs een grot stuk grond met een woonst erop, waarop een nieuwe kerk werd gebouwd. De orthodoxe christenen in de Diaspora proberen in harmonie te leven met hun broeders en zusters van de andere christelijke Kerken en zijn God dankbaar dat er een goede samenwerking is. Ook loklaa en nationaal werkt men verder aan een oprechte dialoog, in de hoop dat God – op een dag – de eenheid van de Kerken zal herstellen..

DSC_1629Onder de aanwezigen merkte men de voorzitter van de Griekse Gemeenschap van Brussel op, dhr. Dimitrios Argyropoulos, vergezeld van zijn echtgenote, evenals een vertegenwoordiging van de Vereniging van de Grieken van de Pontus in België. Na de Liturgie volgde een receptie en agapen.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: