Op zondag 23 februari hield zijne Al Heiligheid, na de Goddelijke Liturgie, een herdenkingsdienst (Trisagion) voor hen die hun leven lieten tijdens de recente protesten in Oekraïne. De dienst, die gehouden werd in het Grieks en in het Slavisch, werd bijgewoond door de dienstdoende Consul Generaal van Oekraïne in Istanbul, Andriy Mostyskyi, de Buitengewoon Gevolmachtigde Ambassadeur van Turkije, zijne Excellentie Irakli Koplatazade, en door gelovigen van over heel de wereld, waaronder, Turken, Grieken en Oekraïners.

12728493403_b8a4c6426bNadien stak de Patriarch, als eerbetoon, een kaars aan in de binnenkoer van de patriarchale kerk van de heilige Gregorius bij de Oekraïense gelovigen die in Istanbul leven en die kracht vonden in de boodschap van zijne Al Heiligheid, die opriep voor een vredevolle oplossing voor de onrust in Oekraïne.

Boodschap door Zijne Al Heiligheid de Oecumenische Patriarch Bartolomeus
over de tragische situatie in Oekraïne

20 februari 2014

 Geliefde kinderen en vrienden in Oekraïne en elders,

Het is met een zwaar gemoed dat wij de gebeurtenissen hebben gevolgd in Oekraïne, die de laatste weken steeds verder escaleerden. Wij voelen mee met onze broeders en zusters in Oekraïne want zij zijn ons eigen vlees en bloed. “We lijden mee met u en wij werken met u voor uw vreugde” zoals de heilige Paulus zei.

In onze hoge verantwoordelijkheid als Oecumenisch Patriarch, zijn wij verplicht op te roepen tot vrede bij de autoriteiten in een democratische en onafhankelijke natie, waar hun verkozen leiders, zowel bij de regering als de oppositie, de ultieme verantwoordelijkheid dragen de waarde van het menselijke leven van hun burgers te beschermen. Er is geen plaats voor brutaliteit en bloedvergieten in een democratische natie in de 21° eeuw.

In onze pastorale en spirituele hoedanigheid van Orthodox bisschop, moeten wij alle geweld en agressie afkeuren zowel bij politie als bij betogers, geweld dat geleid heeft tot nodeloos verlies van mensenlevens. Alle partijen moeten ten alle prijzen kiezen voor dialoog over de ongeregeldheden en nadenken over geweld. Er is nooit plaats voor misbruik van macht in een natie met Christelijke wortels die teruggaan tot het eerste millennium.

Tenslotte, in het kielzog van de verjaardag vorig jaar, waar we vierden dat het Christelijk geloof en beschaving naar Kiev werd gebracht 1025 jaar geleden door onze eigen voorgangers in de Kerk van Constantinopel, voelen wij ons verplicht, in de naam van de ethos en de cultuur van vrijheid door God aan alle volkeren gegeven als een goddelijke gave, het recentelijke brutale geweld te veroordelen en aan te dringen op een vredevolle en verstandige oplossing voor de interne problemen van Oekraïne in het belang van het volk en tot meerdere eer van God. Moge Hij de gekozen leiders van Oekraïne leiden naar een gezegende uitkomst.

Beste vrienden, nu wij ons in de Orthodoxe Kerk voorbereiden op de Grote Vasten met het komende Oordeel en Vergevingszondag, doen wij beroep op elke persoon met geloof en goede wil, om te bidden en te vasten voor wapenstilstand en vrede tussen onze beminde en dierbare mensen in Oekraïne.

“Genade aan u allen en Vrede van God onze Vader”. Amen

Videoboodschap van Z.A. de Oecumenische patriarch Bartholomeos: KLIK HIER

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: