Nationale herdenking van de historische ontmoetingen tussen Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras

HERDENKING: Brussel – 14 februari 2014 

Het is precies vijftig jaar geleden dat Paus Paulus VI en de Oecumenische Patriarch Athenagoras elkaar ontmoetten in Jeruzalem. Dat gebeurde op 5 januari 1964. Het was voor het eerst sedert 1439 dat de primaten van de Kerk van Rome en de Kerk van Constantinopel elkaar nog hadden ontmoet. De Paus ging de patriarch tot aan de deur tegemoet, zij omhelsden elkaar en gaven elkaar de vredeskus. Ze baden samen het Onze Vader in het Grieks en in het Latijn. Aan het slot van hun ontmoeting gaven de Paus en de Oecumenische Patriarch (hij met instemming van zijn H. Synode) een gemeenschappelijke verklaring uit, waarin gewezen werd op de betekenis van deze samenkomst. Deze ontmoeting is een vertrekpunt en is doorslaggevend geweest voor de dialoog en de verdere toenadering tussen de Orthodoxe en de Rooms-Katholieke Kerken en meer algemeen voor de dialoog tussen alle christelijke Kerken. 

19640105PaulusVIAthenagorasDeze historische gebeurtenis wordt herdacht:

op 14 februari 2014 om 19u30
te Brussel in de Sint–Niklaaskerk nabij de Beurs (Grote Markt)
  • met een oecumenisch avondgebed
  • en met lezingen gegeven door twee vooraanstaande figuren: de Groot Protopresbyter van de Oecumenische Troon, Eerw. Dr. Georgios Tsetsis (Genève) en Dom. Thomas Pott, osb, monnik van de Abdij van Chevetogne
Iedereen is uitgenodigd op deze feestelijke gebeurtenis!
©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: