Op vrijdag 24 januari 2014 kwamen zo’n 100 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Anglikaanse Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.

 Dit jaar waren we te gast bij de anglicaanse geloofs-gemeenschap en was het de Protestantse Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het thema van de gebedsweek was immers: “Is Christus dan verdeeld?”  –  1 Kor. 1. 1 – 17.

Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Jan Van Wassenhoven, E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (allen van de Federatie Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk), en Metropoliet Athenagoras van België en Priester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk).

Het openingswoord alsook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Dominee Alexander Eberson. De eerste lezing uit de Korintiërs werd gezongen door Priester Bernard Peckstadt en de evangelielezing volgens de evangelist Marcus met het verhaal van Kafarnaüm werd gelezen door E.H. Jan Van Wassenhoven. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door de verschillende voorgangers voorgelezen.

 De oecumenische viering werd muzikaal begeleid door de orgelist van de Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: