Gent – Op zaterdag 30 november 2013 vierde de Parochie van de Heilige Apostel Andreas de Eerstgeroepene van Gent haar parochiefeest. Tevens vierde men de 41ste verjaardag van de stichting van deze parochie. De liturgische viering werd voorgegaan door Aartspriester Stavros Triantafyllou (vicaris-Generaal van het Aartsbisdom van België) in concelebratie met Archimandriet Dositheos Bogveradze (Patriarchaat van Georgië),  Aartspriesters Ignace Peckstadt (Gent), de Oikonomoi Dominique Verbeke (Gent) en Bernard Peckstadt (Brugge en Oostende) en de Priesters Theophile Pelgrims en Bart D’Huyvetters. Monseigneur Panteleimon nam deel in gebed aan de dienst in heiligdom.

DSC_0065De Metten werden voorgegaan door Vader Dominique Verbeke. Op het einde van de Metten en onder het zingen van de Grote Doxologie gingen de priesters voorraan in de kerk staan voor de dienst van de Artoklasia of “de zegening van de vijf broden”. Nadien begon de Goddelijke Liturgie waarbij Aartspriester Stavros voorging.

Het koor zong er op voortreffelijker wijze de dienst van de metten en deze van de Goddelijke Liturgie o.l.v. Paul Morreel. Vader Stavros hield er tijdens de H. Communie van de priesters de homilie rond de grootse figuur van de Heilige Apostel Andreas de Eerstgeroepene.  Op het einde bracht hij er ook de mededeling dat Monseigneur Panteleimon om gezondheidsreden zijn ontslag had aangeboden en welke op woensdag 27 november 2013 aanvaard werd door de Heilige Synode. In die zelfde Synode werd Bisschop Athenagoras verkozen als de nieuwe Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

DSC_0208

Het parochiekoor o.l.v. Paul Moreel

Na de feestelijke Goddelijke Liturgie sprak Vader Ignace enkele hartelijke woorden uit vooral van grote dank aan Monseigneur Panteleimon, en herinnerde hem aan de eerste ontmoetingen die ze samen hadden in België.

DSC_0263

Vader Ignace en Metropoliet Panteleimon

Vader Ignace prees het grootse werk van Monseigneur Panteleimon en dankte hem voor alles wat hij gedaan heeft voor de Orthodoxe Kerk in België, voor ons Aartsbisdom maar vooral voor de erkenning van de Orthodoxe Kerk hier in België sinds het jaar 1985. Aansluitend sprak Vader Bernard ook enkele woorden van dank en felicitaties uit vanuit de orthodoxe parochies van Brugge en Oostende aan Monseigneur Panteleimon. (zie hieronder de volledige tekst) Zoals naar gewoonte werd iedereen uitgenodigd tot de broederlijke feestelijke agapen.

Tenslotte wensen we langs deze weg nogmaals onze felicitaties aan de orthodoxe parochie van Gent, aan Vader Ignace, aan Vader Dominique, en aan alle parochianen en medwerkers.

Toespraak Vader Bernard bij het feest van de Heilige Apostel Andreas
Dankbetuiging aan Mgr Panteleimon, oud-Metropoliet van België

 Eminentie Monseigneur Panteleimon,
Beste vaders en broeders in het priesterschap,
Beste vaders en broeders en zusters van onze zusterkerken,
Dierbare broeders en zusters in Christus,
Eminentie,

DSC_0286

Vader Bernard tijdens zijn toespraak van dank aan onze Metropoliet Panteleimon

Staat u mij toe u hier, in naam van onze orthodoxe parochies van Brugge en Oostende, enkele welgemeende woorden van grote dankbaarheid en erkentelijkheid te betuigen. Onze dankbaarheid voor

uw persoon is groot, omdat u zich altijd en onvermoeid heeft ingezet voor het welzijn van onze Kerk hier in België, alsook in Nederland en Luxemburg.

U bent hier gekomen in het jaar 1957, precies 56 jaar geleden, als jonge priester, en in deze periode was onze Kerk hier nog maar heel weinig georganiseerd. Er waren hier slechts een paar parochies. Staat u mij, uw nederige dienaar, toe de aanwezigen te herinneren  aan het feit dat u zelf in moeilijke omstandigheden in België bent aangekomen: u werd naar Mons gestuurd, had er geen kerk, geen woonst, geen loon … Het enigste wat u bij aankomst in ontvangst kreeg, waren twee kleine koffertjes: één met liturgische vaten, een evangelieboek en een antimension; en één met een set liturgische gewaden.

DSC_0227

Monseigneur Panteleimon

Vandaag is de Orthodoxe Kerk in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg erkend en kan ze genieten van faciliteiten, zoals een loon voor de priesters en een toelage voor de erkende parochies, de organisatie van godsdienstlessen in de openbare scholen en andere voordelen. Dat allemaal dank zij uw bijzondere inspanningen en goede contacten, als hoofd van de Orthodoxe Kerk in België, als hoofd van de Orthodoxe Eredienst in ons land.

Als priester, als bisschop en uiteindelijk als metropoliet lag u aan de basis van de stichting van vele parochies. Uiteraard hebt u heel veel Griekse parochies opgericht, verspreid over het Belgische territorium, maar u stond ook open voor orthodoxe parochies die de lokale taal gebruiken, het Nederlands en het Frans, zoals deze hier in Gent, die de eerste was en waar we heden het feest mogen vieren van haar patroonheilige: de Heilige Apostel Andreas, de Eerstgeroepene. Maar vanuit deze Parochie zijn er enkele andere parochies ontstaan zoals in Brugge, Kortrijk, Oostende, Eindhoven. Daarnaast hebben we ook een Franstalige parochie, deze van de Heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours in Brussel. Dit alles was slechts mogelijk dank zij u grote openheid en uw grote visie voor een Orthodoxie die de toekomst tegemoet gaat. Een Orthodoxie die zich plant in de grond van onze contreien.

Monseigneur wij willen u van ganser harte feliciteren, omdat u op  voorbeeldige wijze de continuïteit van uw levenswerk hebt voorbereid en willen verzekeren. Tien jaar geleden heeft u Mgr Athenagoras gewijd tot bisschop en heden werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat verkozen tot uw opvolger, tot Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Uw beslissing was heel dapper, omdat u eerder denkt aan het welzijn van de Kerk dan aan uzelf. Maar weet dat wij allen aan u denken en voor u bidden! Uw geestelijk en pastoraal palmares is enorm! Maar u heeft ook een ziel weten te geven aan onze Kathedraal van de Heilige Aartsengelen. U begrijpt dan ook dat wij over het gezegend werk dat u volbracht heeft, u alleen maar heel dankbaar kunnen zijn. Wij blijven bidden dat u nog vele jaren moogt genieten van een wat rustiger leven. Weet echter dat wij u altijd heel graag zullen willen onthalen, wanneer u maar wilt! Het zal onze grootste vreugde zijn.

DSC_0247

Vader Ignace Z.E. Mgr Panteleimon en Vader Dominique

Tenslotte mag ik, opnieuw mede in naam van de parochies die ik leid, de Parochie van Gent feliciteren ter gelegenheid van haar patroonsfeest en we wensen haar priesters en gelovigen veel voorspoed en zegen toe!

DSC_0339

Mgr Panteleimon zegent de spijzen van de feestelijke agapen

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: