Op zaterdag 11 augustus 2013 had in de schoot van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena een koorstage plaats o.l.v. Vader Michel Fortounatto.

 Vader Michel is professor “van de liturgische orthodoxe Slavische muziek” aan het Orthodox Instituut Sint-Sergius te Parijs. Hij was eerder bijna 40 jaar de koorleider van de Russische Orthodoxe Kathedraal van de ‘Ontslaping van de Moeder Gods’ in Ennismore Gardens te London, de zetel van de betreurde Metropoliet Anthony Bloom.

DSC_0868Sinds 2005 is hij priester op rust en heeft hij zich gevestigd nabij Vichy, in Frankrijk. Hij  blijft zich evenwel verder inzetten om zijn grote kennis over de liturgische muziek door te geven.

Zo kwam hij op uitnodiging van Vader Bernard voor een koorstage in de Orthodoxe Parochie te Brugge. Alhoewel men eerst dacht aan een kleine koorstage voor de koorleden van de Parochie van Brugge, groeide dit initiatief spontaan uit en kwamen ook koorleiders en koorzangers van andere Vlaamse orthodoxe parochies (Gent, Kortrijk en Leuven).

Er waren uiteindelijk 30 deelnemers. Vader Bernard verwelkomde Vader Michel en stelde hem eerst voor aan de groep. Hij verwelkomde ook alle deelnemers en verheugde zich dat deze stage gedeeld kan worden met de andere Vlaamstalige parochies.

Vader Michel begon de koorstage met een korte uiteenzetting over het belang van een koor in de liturgische diensten van onze kerk. Stefaan, onze koorleider, vertaalde hem steeds naar het Nederlands. Zo zei hij onder meer dat het koor er in feite moet zijn als ondersteuning, maar dat allen geroepen tot samenzang in de kerk. De koorleden zouden steeds nederig moeten kunnen zijn en zich dienstbaar moeten opstellen voor de kerk.

DSC_0869

Stefaan onze koorleider

Na deze korte inleiding begon de stage met het samen zingen en het aanleren van een eenvoudige ‘Kyrie Eleison’, die in meerdere talen gezongen werd. Het was in feite een proef of als opwarmer.

Nadien leerde men een nieuwe melodie voor de Eucharistisch Canon te zingen. Een heel mooie melodie die we erg vlot konden aanleren. Nadien zong men nog onder meer een nieuw Cherubikon, de eerste antifoon, het prokimen in toon 6, en het ‘Ton Despotin’

Wat heel interessant was aan deze stage is dat we niet louter enkele melodieën leerden zingen, maar vooral steeds een heel interessante theologische uitleg kregen over dit gezang en waarom we dit zo moeten zingen enz..

Op de middag rond 12u30 namen we samen een middagmaal in onze parochiezaal en was er gelegenheid tot ontmoeting. Na de middag kregen we het tweede deel van deze koorstage. We leerden er nog heel wat gezangen bij, alsook terug met de steeds heel interessante uitleg erbij. Ook benadrukte hij steeds hoe we moeten zingen en vooral oplettend zijn dat we niet steeds allen te gelijk inademen want dit maakt het gezang minder mooi.

Het was een hele oefening die niet zo eenvoudig is. Dit vraagt tijd en oefening. Tenslotte zongen we als afsluiter van deze dag samen de vesperdienst die werd voorgegaan door Vader Bernard. Ook Bisschop Athenagoras en Aartspriester Ignace verenigden zich in gebed.

Op het einde van de Vesperdienst verwelkomde Bisschop Athenagoras Vader Michel en beklemtoonde ook zijn grote muzikale kennis. Hij herinnerde er aan dat hij samen met Mgr Anthony Bloom één van de mijlpalers is geweest voor de inplanting van de Orthodoxe Kerk in Groot-Brittannië. Tenslotte wensen wij hem nog vele jaren toe.

DSC_0888Op zondag ging Bisschop Athenagoras voor in de Pontificale Liturgie, in concelebratie met Vader Bernard, de rector van de Parochie, Aartspriester Ignace, Vader Bart en Vader Theophile. Vader Michel was in het koor en in het heiligdom tijdens de liturgische dienst. Het koor werd mooi geleid door onze koorleider Stefaan.DSC_0024

Het was een heel mooie concelebratie waar meer dan 100 parochieleden deelnamen. Ook op einde van deze dienst verwelkomde Bisschop Athenagoras Vader Michel. Na de dienst namen we nog allen samen een middagmaal aangeboden door de Parochie. Uiteindelijk was het een heel rijk en mooi weekend waar iedereen misschien wat vermoeid, maar toch erg voldaan naar huis ging.

Nog enkele indrukken

Koorstage in Brugge

Zaterdag 10 augustus was het een bijzondere dag voor de koren van de Orthodoxe parochies in Vlaanderen. De parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge organiseerde een koorstage die gegeven werd door aartspriester Michel Fortounatto.

In de eerste plaats was het de bedoeling om het koor van de parochie te helpen, maar ook aan de leden van de andere parochiekoren de gelegenheid te geven om samen te zingen met Vader Michel.

Sommige van de aanwezigen kennen vader Michel reeds van vroegere korte en langere koorstages en het was dan ook een blij weerzien.

Gelet op de grote opkomst kunnen we zeker stellen dat het een succes was. Op één dag is het natuurlijk niet mogelijk om veel aan te leren en te verbeteren, maar vader Michel zette er toch de beuk in en veel tijd om te verpozen was er niet bij.

Er werd aandacht besteed aan twee belangrijke dingen: het zingen van moeilijke melodieën waar we de noten moeten volgen en het zingen van eenvoudige melodieën waar de tekst primeert. Nochtans, zo benadrukte vader Michel, moeten we zoveel mogelijk trachten de woorden te zingen.

Ademhalen op de juiste plaats en zacht, zeer zacht zingen, was voor vader Michel zeker een stokpaardje. We moeten het onthouden en toepassen. De dag werd besloten met een mooie Vesperdienst. We kunnen als slot zeker zeggen: dank je vader Michel voor je kunde en je begeestering. Dank je vader Bernard voor het initiatief.

Paul  Moreel (koorleider van de orthodoxe parochie van Gent)

DSC_0893

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: