Met vreugde stellen we u het 100e exemplaar voor van ons tijdschrift “Het Kruis”. Het Kruis is het tweemaandelijksblad contactblad van onze Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena van Brugge. Een tijdschrift is steeds de kroniek en de kronieken zijn het leven van de mens. Hetgeen wij moeten leren over de Kerk en haar gelovigen is iets levendigs, iets waarachtigs en realistisch! Het opzet bestaat erin van steeds langs deze weg informatie te leveren over het leven van de Kerk, alsook de bezinning over actuele problemen die de ganse christelijke wereld bezighouden.

Dit tijdschrift wil in de eerste plaats steeds de orthodoxe gelovigen van de regio Brugge informeren over het leven en de activiteiten van onze Parochie. Naast artikels van theologische en spirituele aard, zijn er steeds een aantal vaste rubrieken met een beknopte informatie over de grote gebeurtenissen van de Orthodoxe Kerk, zowel op wereldvlak als in eigen land. Het liturgisch programma voor de volgende weken worden er steeds opgenomen. Het is m.a.w. een noodwendig instrument voor ons religieus en liturgisch leven.

Wij houden er aan in het bijzonder alle medewerkers te danken die ons helpen bij de verzorging van dit tijdschrift. Allereerst Bisschop Athenagoras van Sinope die de basis van dit tijdschrift heeft gelegd en ons nog steeds heel wat informatie doorstuurt. Ook Vader Bart D’Huyvetter die nu – sinds hij priester op rust is en in Oostende woont – ook meewerkt en ons ook helpt voor het schrijven en bezorgen van mooie artikels ter publicatie. Daniël en Natasa die ons een bijdrage bezorgen met een verslag over de maandelijks kindercatechese die steeds in onze Parochie doorgaat.

Vergeten we vooral ook niet Wim Charlet die ons steeds helpt en nog tijd of moeite spaart bij de vele vertalingen van vele artikels die hij voor zijn rekening neemt, alsook Stefaan Dehaene die ons helpt voor het op computer zetten van vele artikels en teksten.

Vader Bernard zorgt voor de realisatie, de layout en verwerking van dit tijdschrift en dit vanaf 2003, toen hij de verantwoordelijkheid over de Parochie overnam van zijn broer, Mgr Athenagoras. Vergeten we ook Lucienne, Simonne, Pandelis en Monique niet en soms nog anderen die ons helpen bij het verzenden van dit tijdschrift. Momenteel tellen wij meer dan 400 abonnees. Wij proberen dit tijdschrift steeds levendig te houden door regelmatig ook andere mensen iets te laten schrijven, zoals een reisverhaal, of door enkele indrukken neer te pennen over gebeurtenissen die plaats hebben in onze Parochie: een parochiefeest, Pasen, een concert, ons iconenatelier  enz..

Tot slot danken wij onze abonnees voor hun bijdrage en iedereen die bijdraagt tot de realisatie van dit tweemaandelijks blad. Het vraagt soms veel moeite en tijd om dit steeds te realiseren, maar we houden er toch heel erg belang aan.

We vragen dan ook langs deze weg om steeds tijdig uw eventueel nieuw adres door te geven, alsook de minimale bijdrage van 25€ per jaar te willen overmaken. Uiteraard zijn steunabonnementen ook van harte welkom.

OPGELET NIEUW REKENINGNUMMER!! BE04 7380 3892 7031

Voor een abonnement:

Indien men zich wenst te abonneren op ons tweemaandelijks Tijdschrift “HET KRUIS” dan kan men een aanvraag sturen naar het secretariaat op het volgende e-mailadres: orthodoxie.brugge@skynet.be en vragen wij u de abonnements-bijdrage over te maken.

 

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: