Bisschop Athenagoras van Sinope, stichter en eerste rector van onze Parochie, mocht in juni dit jaar de 10e verjaardag vieren van zijn verheffing tot het episcopaat en zijn bisschopswijding, die plaats in had in onze Kathedraal in Brussel op 22 juni 2003. Eerst werd hij op 13 mei 2003 door de Heilige Synode van het Oecumensich Patriarchaat van Konstantinopel unaniem verkozen tot hulpbisschop van de Metropoliet van België, met de hoge titel van Bisschop van Sinope.

DSC05720 kopieNa 7 jaren te hebben gediend als aartsdiaken van ons Aartsbisdom en 7 jaar als priester en archimandriet, staat Mgr Athenagoras nu ook 10 jaar als hulpbisschop aan de zijde van onze Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat en officieel vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in Belgie. Hij is vooral actief op het vlak van de vertegenwoordiging van onze Orthodoxe Kerk t.o.v. de overheden (in de drie landen van de Benelux), is voorzitter van tal van commissies w.o. de Pedagogische Commissie, is secretaris-generaal van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB), bezoekt de parochies van ons Aartsbisdom, maar wordt vaak ook uitgezonden door het Oecumenisch Patriarchaat voor belangrijke missies in het buitenland. Laatst was hij in de officiële delegatie van de Moeder-Kerk van Konstantinopel naar het Vaticaan en mocht hij 3 dagen in de onmiddellijke nabijheid zijn van Paus Franciscus.

Zijn wijding werd voorgezeten door onze Metropoliet Panteleimon van Belgie (Oecumenisch Patriarchaat), omringd van acht bisschoppen.

Onder de aanwezigen waren hoge vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke Kerk, zoals ook Mgr Jozef De Kesel (de huidige Bisschop van Brugge).

Mgr Athenagoras werd geboren in Gent, in 1962, en is de zoon van Aartspriester Ignace Peckstadt en Marie-Thérèse Janssens. Hij is gediplomeerd van de Theologische Faculteit van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (Griekenland) en van het Oecumenisch Instituut Bossey – Universiteit van Genève (Zwitserland). Hij werd diaken gewijd door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch), diende als aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België, werd in 1996 tot priester gewijd door Metropoliet Panteleimon van België, benoemd tot bisschoppelijk vicaris van de nederlands- en franstalige parochies van de Benelux.  In 1995 heeft hij onze Parochie van de HH. Konstantijn & Helena in Brugge gesticht, waarvan hij sinds 1996 de rector was.

Hij was ook medewerker van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie, is orthodox verantwoordelijke voor de media in België en aalmoezenier van de Luchthaven van Zaventem.

DSC05781Hij is tevens lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België en voorzitter van de Internationale en Interconfessionele Vereniging voor Ontmoetingen van Monniken en Monialen.  Hij spreekt Nederlands, Frans, Engels, Duits en Grieks.
 Wij wensen hem elke kracht van God toe in het verderzetten van zijn apostolaat!

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: