Het koor Blagovest werd in 1988 gesticht in Riga Letland en verzorgt er de liturgische diensten in de kerk van Heilige Aleksandr Nevsky te Riga. Het koor ontleent de naam Blagovest aan het oude Russisch lemma voor “Belletje” dat ‘het begin van de Goddelijke eredienst aankondigt’ of in figuurlijke betekenis ‘het goede nieuws aankondigt’.
Blagovest gaf zijn eerste concert in 1989 en werd in datzelfde jaar reeds uitgenodigd door bisschop Simon van Lodz en Poznan voor een concerttour in Polen. Begin 1991 nam het koor voor de eerste maal deel aan het Internationale Festival ‘De Slavische Wijze’ in Ivanovo Rusland.
In 1994 wonnen ze daar als enig niet-professioneel koor een ‘Speciale Eerste Prijs’! In 1992 namen ze deel aan het Internationale Europese Jeugdfestival in Kalundborg, Denemarken.
Ze oogstten veel succes en in maart ’94 tijdens een eerste lange concertreis in Vlaanderen, gesteund door een vriendengroep van gastgezinnen uit de regio Torhout, die zich gevormd heeft rond E.H. Geert Morlion, Deken van Kortrijk.

Ondertussen waren zij al vele malen te gast in Vlaanderen waar zij, keer op keer uitgenodigd worden vanuit een mengeling van geloof in de toekomst van het koor omwille van haar rijke spiritualiteit en muzikaliteit enerzijds, maar evenzeer vanuit de warme vriendschapsbanden die ondertussen ontstonden. Verder namen zij ook deel aan diverse festivals en wedstrijden in de Baltische republieken. Al vlug werd Blagovest als gezelschap ‘professioneel’ en bestaat uit geschoolde muzikanten, afgestudeerden aan het muziek conservatorium en de muziekacademie van Riga Letland.

* * *

Zo ontvingen wij op zaterdag 15 december 2012 dit befaamde Slavisch orthodox koor “Blagovest” uit Riga Letland voor een bezoek en het zingen van de vesperdienst in onze orthodoxe kerk te Brugge.

Zo bezochten ze eerst onze orthodoxe kerk waar Vader Bernard een welkoms woord hield en hij herinnerde hen aan hun eerst bezoek aan onze orthodoxe parochie te Brugge, zo een 10 jaar geleden, waar ze toen enkele gezangen zongen tijdens de Goddelijke Liturgie.

Vader Bernard, Alexander Brandav en E.H. Geert Morlion

Verder gaf hij hen wat uitleg over de orthodoxe parochie in Brugge en beklemtoonde hij de openheid van onze orthodoxe parochie. Dat het een parochie is die open staat voor alle orthodoxen uit de regio, van om het even welke origine of nationaliteit, en dat het belangrijk is dat we proberen om orthodoxe gelovigen samen te brengen in gebed en ook in onze samenleving. Verder gaf hij er wat uitleg over het kerkgebouw en de historiek van deze orthodoxe kerk.

Tenslotte verwelkomde hij in het bijzonder de koorleider van het koor Alexander Brandav alsook E.H. Geert Morlion , deken van Kortrijk die het mogelijk heeft gemaakt dat ze onze kerk konden bezoeken en er de vesperdienst verzorgden.

Na deze verwelkoming werden ze in de parochiezaal verwacht waar ze met een kopje koffie of thee en sandwichen ontvangen werden. Alvorens de vesperdienst aan te vangen gaf Vader Bernard in naam van de parochie aan alle koorleden wat typische Belgische chocolade alsook een Dvd van het concert door het koor “Ensemble Malinine” dat enkele jaren geleden een concert gaf te Brugge.

Hierna begaven ze zich allen terug naar de kerk om er de zaterdagse vesperdienst te verzorgen. Vader Bernard ging de vesperdienst voor en het koor “Blagovest” bracht ons een originele benadering van de orthodoxe Russische liturgische muziek.

Met een dertigtal koorzangers kwamen ze hier in een sfeer van eenvoud en tederheid voor een uitzonderlijk verzorging van deze vesperdienst. Het was voor hen een gevoel van thuiskomen en ze zongen er heel ingetogen in gebed. Zo een 100 personen kwamen luisteren en meebidden en genoten van de prachtige stemmen van deze zangers.

Op het einde van de vesperdienst bedankte vader Bernard hen nogmaals voor het gezamenlijk gebed en zei hij hoe het belangrijk het is in onze huidige tijd om samen te bidden, om God te loven en om Hem vooral te danken voor wat Hij ons iedere dag geeft.

Tenslotte vroeg hij aan de diaken van het koor om een “Nog vele jaren” voor te zingen, het koor zong mee met volle kracht. De diaken zong er met een prachtige luide basstem. Iedereen genoot van zijn krachtige unieke stem. Dat het een onvergetelijke dienst was, daar kunnen al degenen die er waren getuigen. Het was de hemel op aarde! Wij ontvingen heel veel positieve commentaren en velen vroegen ons : “hopelijk tot één van de volgende jaren”.

Tenslotte dank aan iedereen voor het welslagen van dit initiatief. Speciaal aan allen die ons meehielpen voor het onthaal van dit koor.

Groepsfoto met het koor van Blagovest in onze Orthodoxe kerk te Brugge

Enkele indrukken

Bezoek van het Letse orthodox koor Blagovest

Het Letse koor Blagovest heb ik jaren geleden aan het werk gezien in de kapel van de Abdij van Male, St-Kruis Brugge.  Toen reeds greep hun manier van zingen me aan. Toen Vader Bernard me vertelde dat Blagovest de vespers kwamen opluisteren hoefde men me geen 2 keer te zeggen dat ik naar Brugge moest komen.

Het koor in ‘zijn normale omgeving’ te zien en te horen is toch anders dan een concert.  Het koor hoort eigenlijk thuis in de kerk.  Het is op zijn best tijdens de liturgische diensten.

In het heiligdom was niet alleen Vader Bernard maar ook een Letse diaken, die zeer goed Frans sprak.  Die man heeft een zeer mooie diepe stem.  Het gezang heeft me enorm aangegrepen, de tranen kwamen me in de ogen.  Zo hebben ze me ontroerd.  Eigenlijk voelt men Gods aanwezigheid door hun gezang.  Ooit heb ik ook geschreven naar Klara i.v.m. met muziek van Bach : ongelovigen zouden hierdoor werkelijk gelovig worden.  Wel bij Blagovest is dit zeker zo!  De grootste ongelovige die die muziek hoort kan toch niet ongevoelig blijven.  Hij zou door die hemelse muziek gelovig worden.

De talrijke aanwezigen hadden overschot van gelijk om te komen en zoals altijd hadden de afwezigen ongelijk.  Hopelijk komt Blagovest nogmaals terug naar Brugge en  naar onze kerk.

 Lector Patrick Dezillie

Dank aan het koor van Blagovest

Wij danken u om dat prachtig koor te hebben uitgenodigd in onze mooie kerk. Op dat ogenblik was ik zeer gelukkig om Orthodox te zijn.

Nogmaals hartelijk dank. Ook Claude was heel erg aangedaan.

Claude en Marie -Therese.

 

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: