Parijs – Van 7 tot 12 december 2012 bracht  zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartolomeus een officieel bezoek aan Frankrijk.

Hij was vergezeld van Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, Bisschop Athenagoras van Sinope (België), van de tweede diaken Andre Sofianopoulos, en van de Groot kamerheer, M.Simeon Francilacioglu. De Patriarch en zijn gevolg werden met volle eer ontvangen in Cannes, Nice, Monaco en Parijs.

His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew at the 'World Policy Conference' in Cannes - Dec. 8, 2012.

Cannes

 In Cannes nam Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch deel aan de Conferentie voor  wereldbeleid (WPC), die grote politieke en economische personaliteiten verenigde om te debatteren over de grote internationale problemen.  Deze WPC werd vier jaar geleden gesticht als een open internationale club. Haar missie is te discussiëren over de kansen en de risico’s die een open wereld inhouden om de voorwaarden vast te stellen waarin de internationale relaties zouden kunnen georganiseerd worden om een structurele stabiliteit te verzekeren in een dergelijke wereld.

 Monaco en Nice

Op 8 december 2012 werd Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch ontvangen in de kapel van de Visitatie te Monaco door Mgr. Bernard Barsi, Aartsbisschop van Monaco. Dank zij de welwillendheid van Aartsbisschop Barsi zal deze kapel voortaan gebruikt worden om regelmatig de Orthodoxe Goddelijke Liturgie te vieren te Monaco. Daarna ging de Patriarch voor in de Vesperdienst in de kathedraal van Monaco.

Deze Vespers stonden in het teken van de zestigste verjaardag van de stichting van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Spyridon te Nice en de Griekse gemeenschap van Nice, de Azuren kust en Monaco, met als Rector Aartspriester Michel Seliotakis.

Z. A.de Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontvangen in de kapel van de Visitatie te Monaco door Mgr. Bernard Barsi, Aartsbisschop van Monaco. - Dec. 8, 2012.

Daags nadien begaf de Patriarch zich naar Beiroet om voor te gaan bij de begrafenisdienst van Patriarch Ignace IV van Antiochië, en van daar naar Parijs om zijn bezoek aan Frankrijk verder te zetten. In Nice werd de Goddelijke Liturgie gevierd door de Grote Predikant van de Oecumenische Troon Visarion, voorafgegaan op de Troon door Bisschop Athenagoras van Sinope.

Katholiek Parijs

Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Frankrijk ontmoette de Oecumenische Patriarch Bartolomeus de Kardinaal André Vingt-Trois op 10 december en daags nadien de verantwoordelijken voor het Katholiek Instituut van Parijs. Nauwe banden verenigen het Oecumenisch Patriarchaat met het Katholiek Instituut in Parijs. Deze zijn te danken aan de traditie van het oecumenisch dialoog dat het ICP onderhoudt, vooral via haar Hoger Instituut voor Oecumenische Studies, gesticht in 1967 samen met het Protestants Instituut voor Theologie en het Orthodoxe Instituut Saint Serge. Zijne Alheiligheid Bartolomeus werd verwelkomd door de Rector Mgr. Philippe Bordeyne en bracht er een uur door waarin rijke en broederlijke gedachten gewisseld werden met de Directeur van het Onderzoek en de doctorale School en de dekens der zes faculteiten.

Visit of His All Holiness the Ecumenical Patriarch at the St. Alexander Nevsky Cathedral in Paris (Exarchate of the Parishes of Russian Tradition), rue Daru 12.

Exarchaat der parochies der Russische Traditie

Zijne Alheiligheid hield er ook aan een bezoek te brengen aan Aartsbisschop Gabriel van Comane in de zetel van het Exarchaat der orthodoxe parochies van de Russische traditie in de Darustraat te Parijs op maandag 11 december.

Hij was op de hoogte van de gezondheidsproblemen waar Monseigneur Gabriel mee te kampen had en wou hem als steun persoonlijk zijn wensen voor een spoedig herstel overmaken. In het gezelschap van Metropoliet Emmanuel van Frankrijk en Bisschop Athenagoras van Sinope begaf de Patriarch Bartolomeus zich naar de Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky om er het altaar te vereren en een korte aanroeping uit te spreken, waarna hij zich even onderhield met Aartsbisschop Gabriel in zijn appartementen.

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomos aan Aartsbisschop Gabriel of Komana (Dec. 11, 2012) De Patriarch was vergezeld van Metropoliet Emmanuel van Frankrijk en Bisschop Athenagoras van Sinope.

De Aartsbisschop was omringd door Vader Jean Gueit, Protopresbiter van de Oecumenische Troon en vicevoorzitter van de raad van het Exarchaat: M. Michel Sollogoub, secretaris; en ook M. Alexander Victoroff, schatbewaarder en van Hierodiaken Athanase, secretaris van Mgr. Gabriel. Tijdens dit hartelijk onderhoud hebben Aartsbisschop Gabriel en zijn medewerkers hun gehechtheid aan de Oecumenische Troon bevestigd. Van zijn kant heeft zijne Alheiligheid de liefde van het Oecumenisch Patriarchaat voor het Exarchaat bevestigd en herhaald het te bewaren onder zijn welwillende en vaderlijke hoede.

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos aan de President van de Franse republiek, Mijnheer François Hollande.

President en ministers

Het bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartolomeus aan Frankrijk  werd afgesloten op woensdag 12 december 2012 door een ontmoeting tussen zijne Alheiligheid en de delegatie hem begeleidde met de President van de Republiek, de heer François Hollande op het Elysée.

In een communiqué uitgegeven door het Presidentschap van de Republiek laat weten dat de president zijn lof uitsprak voor de actie van de Oecumenische Patriarch, als primus inter pares in de orthodoxie, voor interreligieuze dialoog en verdraagzaamheid, en ook voor zijn grote openheid naar de wereld.

In het communiqué roemde de President ook de bijzondere rol die de Oecumenische Patriarch speelt in Turkije. Er wordt ook melding gemaakt van het feit dat momenteel in Marrakech de vierde Conferentie doorgaat van de vrienden van het Syrische volk, samen met het staatshoofd en de Oecumenische Patriarch, waar de onaanvaardbare wreedheden, die de Syriërs sinds twintig maanden moeten ondergaan, aan de kaak gesteld werden. De toestand van de christenen in het Oosten was het onderwerp van een gedachtewisseling tussen de President van de Republiek en Zijne Alheiligheid.

In het communiqué van het Presidentschap staat hierover dat “de President van de Republiek verwees naar de speciale relatie, gestoeld op de geschiedenis, die Frankrijk onderhoudt met haar gemeenschappen, en de aandacht die ze besteedt aan hun toestand.

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos aan de President van de Franse republiek, Mijnheer François Hollande.

Hij deelde aan de Oecumenische Patriarch zijn overtuiging mede dat de beste manier om hun toestand in het Oosten te verbeteren erin bestond te ijveren om de politieke wijzigingen die momenteel gebeuren  te doen leiden tot een Rechtsstaat.”

De Oecumenische Patriarch heeft eveneens gesproken met de Eerste Minister, Dhr. Jean Marc Ayrault, in het Hotel Matignon en ook met de Minister van Binnenlandse Zaken en Cultuur, Dhr. Manuel Valls, op het Beauvauplein.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: