Op donderdag 8 november 2012 bezocht de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen de orthodoxe parochie van Brugge. De avond startte met een Vesperdienst voorgegaan door Priester Bernard Peckstadt en opgeluisterd door het parochiekoor onder leiding van Stefaan Coudenys. De dienst was heel ingetogen. Op het einde van de vesperdienst verwelkomde Vader Bernard hen allen en nodigde hen allen uit tot de broodmaaltijd in onze parochiezaal.

Traditie getrouw is er nadien altijd een bespreking over één of ander onderwerp. Voor deze avond had men Vader Dominique Verbeke, priester van de orthodoxe parochie van de heilige Apostel Andreas te Gent en inspecteur van het nederlandstalig orthodox onderwijs uitgenodigd om er een conferentie te houden. Hij gaf er een uitéénzetting over ’Is de boodschap van de kerkvaders nog actueel’

De Kerkvaders zijn één van de belangrijkere uitdrukkingen van de openbaring als bron van geloof en kennis. Ze zijn belangrijk voor hun leerstellige traktaten, homelieën en onderrichtingen, weliswaar nauwlettend te situeren in hun historische context. Het gaat hier vooral over de zin en de betekenis van het leven van de mens in relatie tot God. Zij informeren ons over een Kerk in wording, een Kerk met een zending en een Kerk in dialoog met haar omgeving. De actualiteit van de Vaders moet aandacht hebben voor de actuele maatschappelijke-historische context, moet open staan op de diversiteit van onze multiculturele samenleving en moet gehoor hebben voor de vragen waarmee onze jonge mensen geconfronteerd worden, vragen onbekend in vroegere generaties.

De avond werd tenslotte beëindigd met het gezamenlijk bidden van het Oecumenisch Onze Vader. Op het einde van de avond dankte Eerwaarde Kurt Priem de rector van de Oecumenische kapel Priester Dominique voor zijn boeiende uitéénzetting, alsook Vader Bernard en de leden van de parochie voor de goede ontvangst. Tenslotte ging iedereen tevreden en voldaan naar huis.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: