Brugge – Op woensdag 13 juni 2012 hield de Subcommissie van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie van België voor de contacten met de Orthodoxe Kerk samen met vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerk in België een werkvergadering in de gebouwen van onze orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge.

Tijdens de vergadering voorgezeten door E.H. Pierre Welsh

De commissie is voorgezeten door de E.H. Pierre Welsh uit Ottignies. Overige aanwezige leden van de commissie waren: E.H. Alphonse Borras, vicaris generaal van het Bisdom Luik, Dom Antoine Lambrechts, osb van de Abdij van Chevetogne, E.P. Hildebrand  Van der Maelen, osa en pastoor in Zingem, E.H. José Vercaemst (Brugge), E.H. Simon Lambregs uit Genk. De vertegenwoordiging van de Orthodoxe Kerk wordt geleid door Z.E. Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat), bijgestaan door Hegoumen Athanase Cabirou (Patriarchaat van Moskou), Aartspriester Iakov Markovic (Patriarchaat van Servië) en Diaken Ciprian Popescu (Oecumenisch Patriarchaat). Voor deze vergadering waren ook aanwezig Aartspriester Aurel Popescu (Oecumenisch Patriarchaat) en Oikonomos Bernard Peckstadt, de rector van de parochie die hen onthaalde.

Bezoek aan de orthodoxe kerk van Brugge

De vergadering ging door in de parochiezaal, waar men het vooral had over de toekomst en nieuwe perspectieven!.

Zo denkt men eraan om in 2014 een herdenking te vieren van de historische ontmoeting tussen Paus Paulus VI en Oecumenisch Patriarch Athenagoras, die de dialoog van liefde inluidde tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. Deze had plaats in januari 1964. Verder besprak men ook de jaarlijkse viering die Commissie organiseert voor het feest van de Heiligen Kyrillos en Methodios.

Tenslotte feliciteerde de Commissie Diaken Ciprian Popescu met aanstaande zijn priesterwijding, zondag17 juni 2012. Na de vergadering bezocht de groep nog de orthodoxe kerk van Brugge en ging men gezamenlijk lunchen in een democratisch restaurant in Brugge.

Een groepsfoto bij het bezoek aan onze kerk

 

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: