Het Leerhuis van de Kerkvaders, de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent en de Oude Abdij van Drongen organiseerde een tweedaags colloquium over het Jezusgebed.

Dit colloquium, intussen toe aan zijn derde editie, wil de binnenzijde van het christelijke leven verkennen. Het zoekt een spoor te bieden aan gelovigen van vandaag om, door alle wederwaardigheden van het leven heen, aansluiting te vinden bij de bron van het gebed, die wil opborrelen in ons binnenste (vgl. Joh 4,14). De conferenties en leesgroepen nodigen uit om kennis te maken met de eeuwenoude praktijk van het altijddurende gebed.

Metropoliet Kallistos of Diokleia

In het Oosten en het Westen is die praktijk op een eigen manier beoefend en werd ze een belangrijk hulpmiddel voor al wie verlangt naar het gebed. Vier sprekers hebben er de kostbare parel van het Jezusgebed langs drie zijden benaderd: vanuit een historisch perspectief, vanuit een Bijbelstheologisch perspectief en vanuit een praktisch perspectief, met aandacht voor de eigen accenten in Oost en West.

Het Leerhuis van de Kerkvaders wil de rijkdom van de Kerkvaders ontsluiten voor mensen van deze tijd door lessen, leesavonden, conferenties en reizen. Zijne Eminentie Metropoliet van Diokleia Kallistos gaf er een lezing over de Beoefening van het Jezusgebed.

 In de schoot van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Apostel Andreas sprak hij eveneens over de innerlijke betekenis van de Goddelijke Liturgie.

Metropoliet Kallistos van Diokleia met de concelebranten na de Goddelijke Liturgie in de orthodoxe kerk van Gent

Op zondag 10 juni ging hij voor in de Goddelijke Liturgie in de kerk van voormelde Parochie, in concelebratie met Aartspriester Ignace Peckstadt, Oikonomos Dominique Verbeke en Diaken Ciprian Popescu. Hert werd een heel ingetogen gebedsviering.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: