Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos heeft op zaterdag 12 mei in de Nieuwe Kerk in Middelburg de prestigieuze Internationale Four Freedoms Award 2012 ontvangen. Deze uitreiking gebeurde in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Beatrix en Minister-President Drs. M. Rutte.

De prijzen zijn vernoemd naar de vier vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt noemde in een speech tot het Congres in 1941: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst. De Awards worden in de oneven jaren in New York uitgereikt, in de even jaren in Middelburg. De voorouders van president Franklin D. Roosevelt kwamen uit Zeeland.

Oud-president Lula da Silva van Brazilië ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid in zijn land. Om gezondheidsredenen kon hij zelf niet naar Middelburg komen.

Tv-zender Al Jazeera kreeg de Award voor vrijheid van meningsuiting, voor de inspanning om onafhankelijk nieuws te brengen en voor de inzet voor vrijheid van informatie.

De Iraakse vice-premier Al-Shahristani kreeg de onderscheiding voor vrijwaring van angst voor zijn inspanningen bij de overgang van dictatuur tot democratie in Irak.

De prijs voor vrijheid van godsdienst werd uitgereikt aan Z.A. Oecumenische Patriarch Bartholomeus van Konstantinopel, Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos I is genomineerd voor zijn inzet voor het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, zowel voor de bevolking van zijn geboorteland Turkije als voor de volkeren van Midden- en Oost-Europa. Samen met de Paus van Rome ondersteunt hij de dialoog gericht op verzoening tussen Christenen, Moslims en Joden. Daarbij veroordeelt hij consequent elke vorm van fanatisme. Patriarch Bartholomeos is niet alleen begaan met de geestelijke wereld, maar maakt zich al vele jaren zorgen over klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit, beschikbaarheid van schoon water en excessieve consumptie. Hij wordt daarom ook wel ‘de groene Patriarch’ genoemd.

De Indiase Ela Ramesh Bhatt kreeg de Freedom From Want Award: de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek. Zij zet zich in voor gelijke kansen voor vrouwen in India.

Uitreiking Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards
12 mei 2012 te Middelburg.

Samen met de Belgische Consul Generaal voor Nederland, Mr. Philippe Leroy, advocaat aan de balie te Gent, hadden we de eer en het genoegen aanwezig te zijn op 12 mei 2012 te Middelburg in de Nieuwe Kerk voor de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards, in aanwezigheid van hare Majesteit Koningin Beatrix, onder andere aan ZAH de Oecumenische Patriarch Bartholomeos.
Toevallig bij onze aankomt in de Nieuwe kerk hebben we er onze geliefde Patriarch ontmoet met aan hartelijke begroeting, evenals Metropoliet Panteleimon en Mgr. Athenagoras van Sinope.
De zitting had plaats om 11 uur, en er werden 5 Awards toegekend aan:

Al Jazeera, bekende onafhankelijke Arabische radiozender, Z.A.H. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, ons goed bekend, Mevrouw Elsa Ramesh Bhatt uit India, grondlegster van de kleine economische activiteiten voor arme vrouwen, Dr. Hussain Al-Sharristani, grondlegger van democratische waarden en inzet voor een vrij Irak, Luiz Inacio Lula da Silva (afwezig wegens ziekte), President van Brazilië voor zijn inzet voor een sociale en economische gerechtigheid.

Mevrouw Anna Eleonor Roosevelt heeft de voorstelling voor haar rekening genomen van ZAH de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en Zijn verdiensten om met een Award te worden bekroond, waarna ze samen met Monseigneur Athenagoras van Sinope het lint met de beeltenis van wijlen President Franklin D. Roosevelt Hem hebben omgedaan.
In haar laudatio had Mevrouw Anne Eleonor Roosevelt het over de persoonlijke ervaring van Z.A.H voor de inspanningen die hij in het kader van de opbouw van de vrede biedt en de voortdurende dialoog die Hij onderhoudt met de Christelijke, Islamitische en Joodse gemeenschappen, en de verzoening die hij wenst te bevorderen met die diverse gemeenschappen, alsook van Zijn niet aflatende inzet voor het milieu ( Hij wordt vaak de Groene Patriarch genoemd).

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos met Hare Majesteit Koningin Beatrix en achteraan Biscchop Athenagoras van Sinope.

Z.A.H. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos had het in Zijn dankwoord over de drie dimensies van Zijn roeping, te weten de moeilijke roeping voor de uitdrukking en het uitdragen van het Orthodox geloof opgedaan in Zijn geboorteland, het Eiland Imbros, en de nog steeds gesloten theologische school van Halki (gesloten door de Turkse overheid sedert meer dan veertig jaar).
De tweede dimensie is deze van de zending van het Oecumenisch Patriarchaat, gedreven door een vrije relatie met anderen, waarin vrijheid centraal staat, en op deze planeet, door God geschapen, er plaats is voor iedereen (daarbij verwijzend naar de tragedie van 11 september in New York op ground zero).
De derde dimensie is het waarderen van de schoonheid van Gods schepping, en dat de zogezegde ecologische crisis geen economische of technologische crisis is maar een spirituele en ethische crisis waarvan we ons bewust moeten zijn.

Tenslotte dat niemand het recht heeft om het fundamenteel geboorterecht van iedereen en het recht om zich vrij te ontplooien tegen te houden, en het onderdrukken van de religieuze vrijheid het ontkennen van het menselijk leven betekent.
De toehoorders waren zeer onder de indruk van de toespraak van ZAH de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Na de plechtigheid was er gelegenheid om de laureaten te groeten tijdens een zeer mooie en rijkelijk voorziene receptie.

Paul Remerie

Een videoverslag vindt u bij Omroep Zeeland.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: